Det Goda Livet

Hälsan i centrum

Vision och verksamhetsidéVår vision


Föreningen Det Goda Livet vill främja intresset för och öka kunskapen kring hälsa ur ett holistiskt perspektiv.

Strävan är balans av hälsans  olika delar. Genom kunskap, skapande och nätverkande vill vi bidra till

människors möjligheter till utveckling och ett rikare liv.
Vår verksamhetsidé


Det Goda Livet stimulerar människors lärande och utveckling genom  bildning i form av föreläsningar, workshops och studiecirklar. Vi  erbjuder möjlighet till engagemang, delaktighet och ömsesidig integration.
Det Goda Livet är en ideell förening samt partipolitiskt, fackligt  och religiöst obunden. Vi står för alla människors lika värde och rätt  till bildning, kunskap och kultur. Vi främjar mångfald och motverkar  diskriminering.

Det Goda Livet

Hälsan i centrum


Det Goda Livet är en ideell förening. Vårt mål är att sprida kunskap och bygga nätverk för att främja folkhälsan. Vi fokuserar på att skapa möjligheter till utveckling och förändring och utgår ifrån en helhetssyn på människans mående.
Säg hej på Facebook!

KONTAKTA OSSSofielunds Folkets Hus


Rolfsgatan 16


Malmö, Sweden


Email: info@godalivet.org

Copyright. All Rights Reserved