Det Goda Livet

Hälsan i centrum

Kontakta oss:


Har du frågor om upplägg eller deltagande? Idéer om verksamheten, samarbeten eller finansiering?


Tveka inte att höra av dig!


Du når oss enklast via e-post:

info@godalivet.org

Natalia Del Rio, leg. psykolog,


verksamhetsutvecklare


natalia@godalivet.org

Sara Jiffer, leg. psykolog,


samordnare


sara@godalivet.org

Det Goda Livet


Hälsan i centrumDet Goda Livet är en ideell förening. Vårt mål är att sprida

kunskap och bygga nätverk för att främja folkhälsan. Vi fokuserar på att

skapa möjligheter till utveckling och förändring och utgår ifrån en

helhetssyn på människans mående.


Kommande förelösningar:Kontakta ossSofielunds Folkets Hus


Rolfsgatan 16


Malmö, Sweden


Email: info@godalivet.org

Copyright. All Rights Reserved