Det Goda Livet

Hälsan i centrum

Kontakta oss:


Har du frågor om upplägg eller deltagande? Idéer om verksamheten, samarbeten eller finansiering?


Tveka inte att höra av dig!


Du når oss enklast via e-post:

info@godalivet.org

Det Goda Livet

Hälsan i centrum


Det Goda Livet är en ideell förening. Vårt mål är att sprida

kunskap och bygga nätverk för att främja folkhälsan. Vi fokuserar på att

skapa möjligheter till utveckling och förändring och utgår ifrån en

helhetssyn på människans mående.


Kommande event:


Kontakta oss


Sofielunds Folkets Hus


Rolfsgatan 16


Malmö, Sweden


Email: info@godalivet.org

Copyright. All Rights Reserved