mat01
mat02
mat03
mat04
mat06
mat07
mat08
mat10
mat09

MATLAGNING

Att laga mat tillsammans gör det både roligt att kommunicera, man får testa både sin erfarenhet och pröva på nya maträtter och tekniker. Vi lär oss även om varandras matkulturer och lär på så sätt att känna varandra lite mer.


Fem st deltagare bestämmer tillsammans med aktivitetsledaren vad som skall lagas. Vårt fokus ligger på att det skall vara varierat och gå i hälsan och hållbarhetens tecken.

Det som lagas, serveras sedan till resten av deltagarna och vi äter tillsammans allihop, som en avslutning på aktiviteterna.


En fredag i månaden mellan kl. 09.00 - 12.00

Det Goda Livet

Hälsan i centrum


Det Goda Livet är en ideell förening. Vårt mål är att sprida kunskap och bygga nätverk för att främja folkhälsan. Vi fokuserar på att skapa möjligheter till utveckling och förändring och utgår ifrån en helhetssyn på människans mående.
Säg hej på Facebook!

KONTAKTA OSSSofielunds Folkets Hus


Rolfsgatan 16


Malmö, Sweden


Email: info@godalivet.org

Copyright. All Rights Reserved