Det Goda Livet

Hälsan i centrum!

Det Goda Livet


Det Goda Livet är en ideell förening. Vårt mål är att sprida kunskap och bygga nätverk för att främja folkhälsan. Vi fokuserar på att skapa möjligheter till utveckling och förändring och utgår ifrån en helhetssyn på människans mående.


Det Goda Livets senaste projekt tillsammans med Länsstyrelsen.

Det Goda Livet

Hälsan i centrum


Det Goda Livet är en ideell förening. Vårt mål är att sprida

kunskap och bygga nätverk för att främja folkhälsan. Vi fokuserar på att

skapa möjligheter till utveckling och förändring och utgår ifrån en

helhetssyn på människans mående.


Kommande event:


Kontakta oss


Sofielunds Folkets Hus


Rolfsgatan 16


Malmö, Sweden


Email: info@godalivet.org

Copyright. All Rights Reserved